Cords

Diametru: 0.8 mm

Greutate: 0.38 g/m

Compoziție: vâscoză: 100 %

Diametru: 1 mm

Greutate: 0.475 g/m

Compoziție: poliester texturat: 100 %

Diametru: 1.1 mm

Greutate: 0.77 g/m

Rezistență la rupere: min. 10 daN

Compoziție: in: 100 %

Diametru: 1.1 mm

Greutate: 0.869 g/m

Compoziție: bumbac: 100 %

Diametru: 1.2 mm

Greutate: 1.12 g/m

Rezistență la rupere: min. 30 daN

Alungire la rupere: max. 40 %

Compoziție: poliester: 100 %

Diametru: 1.2 mm

Greutate: 0.45 g/m

Compoziție: vâscoză: 100 %

Diametru: 1.2 mm

Greutate: 1.068 g/m

Compoziție: bumbac: 100 %

Diametru: 1.6 mm

Greutate: 1.66 g/m

Compoziție: poliester: 63 %, relon: 37 %

Diametru: 1.7 mm

Greutate: 1.25 g/m

Compoziție: in: 84 %, bumbac: 16 %

Diametru: 1.8 mm

Greutate: 0.8 g/m

Compoziție: poliester texturat: 100 %

Diametru: 2 mm

Greutate: 2.64 g/m

Compoziție: relon: 100 %

Diametru: 2 mm

Greutate: 2.1 g/m

Compoziție: vâscoză: 92 %, bumbac: 8 %

Diametru: 2 mm

Greutate: 1.36 g/m

Compoziție: polipropilenă: 100 %

Diametru: 2.3 mm

Greutate: 3.01 g/m

Compoziție: relon: 100 %

Diametru: 2.5 mm

Greutate: 1.82 g/m

Compoziție: poliester texturat: 100 %

Diametru: 2.6 mm

Greutate: 3.35 g/m

Compoziție: vâscoză: 78 %, bumbac: 22 %

Diametru: 2.8 mm

Greutate: 4.59 g/m

Compoziție: relon: 100 %

Diametru: 4.2 mm

Greutate: 1.65 g/m

Compoziție: bumbac: 100 %

Diametru: 3.3 mm

Greutate: 2.46 g/m

Compoziție: polipropilenă: 100 %

Diametru: 3.4 mm

Greutate: 3.63 g/m

Compoziție: bumbac: 100 %

Diametru: 3.5 mm

Greutate: 2.58 g/m

Compoziție: polipropilenă: 100 %

Diametru: 3.5 mm

Greutate: 7.68 g/m

Rezistență la rupere: min. 250 daN

Alungire la rupere: 25 %

Compoziție: relon: 100 %

Diametru: 3.8 mm

Greutate: 5.74 g/m

Rezistență la rupere: min. 120 daN

Alungire la rupere: 25 %

Compoziție: poliester: 58 %, poliester texturat: 42 %

Diametru: 4 mm

Greutate: 3.36 g/m

Rezistență la rupere: min. 127 daN

Alungire la rupere: 12 %

Compoziție: poliester: 100 %

Diametru: 4 mm

Greutate: 4.3 g/m

Compoziție: bumbac: 100 %

Diametru: 4.5 mm

Greutate: 9.2 g/m

Compoziție: bumbac: 61 %, vâscoză: 39 %

Diametru: 4.5 mm

Greutate: 5.26 g/m

Compoziție: polipropilenă: 100 %

Diametru: 5 mm

Greutate: 5.94 g/m

Compoziție: bumbac: 100 %

Diametru: 5.2 mm

Greutate: 6.466 g/m

Compoziție: relon: 95 %, poliester texturat: 5 %

Diametru: 5.5 mm

Greutate: 5.62 g/m

Compoziție: polipropilenă: 100 %

Diametru: 5.5 mm

Greutate: 12.77 g/m

Rezistență la rupere: min. 350 daN

Compoziție: polipropilenă: 51 %, relon: 49 %

Diametru: 6 mm

Greutate: 8.3 g/m

Compoziție: relon: 100 %

Diametru: 10 mm

Greutate: 8.13 g/m

Compoziție: poliester: 100 %

Diametru: 15 mm

Greutate: 23.54 g/m

Rezistență la rupere: min. 550 daN

Alungire la rupere: 30 %

Compoziție: relon: 100 %