Decorative trimmings

Diametru: 1.5 mm

Greutate: 1.225 g/m

Compoziție: bumbac: 69 %, Lurex: 31 %

Greutate: 0.72 g/m

Lățime: 2.5 mm

Compoziție: Lurex: 53 %, bumbac: 47 %

Greutate: 0.43 g/m

Lățime: 1 mm

Compoziție: bumbac: 100 %

Greutate: 0.3 g/m

Lățime: 5 mm

Compoziție: Lurex: 100 %

Greutate: 1.36 g/m

Lățime: 5.5 mm

Compoziție: bumbac: 100 %

Greutate: 1.28 g/m

Lățime: 5.5 mm

Compoziție: vâscoză: 100 %

Greutate: 7.76 g/m

Lățime: 6 mm

Compoziție: vâscoză: 54 %, bumbac: 46 %

Greutate: 3.025 g/m

Lățime: 6.5 mm

Compoziție: vâscoză: 94 %, bumbac: 6%

Greutate: 1.1 g/m

Lățime: 6.5 mm

Compoziție: Lurex: 86 %, bumbac: 14 %

Greutate: 4.57 g/m

Lățime: 7 mm

Compoziție: bumbac: 65%, Lurez: 35%

Greutate: 0.62 g/m

Lățime: 7 mm

Compoziție: Lurex: 100 %

Greutate: 3.585 g/m

Lățime: 8 mm

Compoziție: vâscoză: 44 %, bumbac: 44 %, poliester texturat: 12 %

Greutate: 2.66 g/m

Lățime: 8 mm

Compoziție: Lurex: 45 %, bumbac: 39 %, poliester texturat: 16 %

Greutate: 18.73 g/m

Lățime: 8.1 mm

Compoziție: bumbac: 100 %

Greutate: 7.53 g/m

Lățime: 9 mm

Compoziție: vâscoză: 53 %, bumbac: 44 %, poliester texturat: 3 %

Greutate: 5.09 g/m

Lățime: 9 mm

Compoziție: Lurex: 50 %, bumbac: 45 %, poliester texturat: 5 %

Greutate: 2.8 g/m

Lățime: 9.3 mm

Compoziție: vâscoză: 82 %, poliester texturat: 18 %

Greutate: 7.94 g/m

Lățime: 9.5 mm

Compoziție: bumbac: 48 %, vâscoză: 42 %, poliester texturat: 10 %

Greutate: 1.74 g/m

Lățime: 9.8 mm

Compoziție: vâscoză: 100 %

Greutate: 48.57 g/m

Lățime: 10 mm

Compoziție: bumbac: 73 %, Lurex: 27 %

Greutate: 76.59 g/m

Lățime: 10 mm

Compoziție: vâscoză: 58 %, bumbac: 42 %

Greutate: 1.12 g/m

Lățime: 11 mm

Compoziție: Lurex: 100 %

Greutate: 4.31 g/m

Lățime: 11.5 mm

Compoziție: vâscoză: 78 %, poliester texturat: 22 %

Greutate: 2.41 g/m

Lățime: 12 mm

Compoziție: Lurex: 97 %, relon: 3 %

Greutate: 6.34 g/m

Lățime: 12 mm

Compoziție: celofibră: 46 %, vâscoză: 39 %, Lurex: 15 %

Greutate: 6.2 g/m

Lățime: 12.5 mm

Compoziție: vâscoză: 79 %, poliester texturat: 21 %

Greutate: 8.11 g/m

Lățime: 13.5 mm

Compoziție: bumbac: 47 %, vâscoză: 35 %, poliester texturat: 17 %

Greutate: 6.41 g/m

Lățime: 13 mm

Compoziție: vâscoză: 60 %, poliester texturat: 22 %, bumbac: 18 %

Greutate: 6.41 g/m

Lățime: 13 mm

Compoziție: vâscoză: 60 %, poliester texturat: 22 %, bumbac: 18 %

Greutate: 8.4 g/m

Lățime: 14 mm

Compoziție: vâscoză: 90 %, relon: 10 %

Greutate: 3.84 g/m

Lățime: 15 mm

Compoziție: Lurex: 53 %, bumbac: 31 %, poliester texturat: 16 %

Greutate: 4.87 g/m

Lățime: 15.5 mm

Compoziție: vâscoză: 50 %, bumbac: 24 %, poliester texturat: 18 %, Lurex: 7 %

Greutate: 6.05 g/m

Lățime: 15 mm

Compoziție: 57 %, bumbac: 36 %, poliester texturat: 7 %

Greutate: 6.05 g/m

Lățime: 15 mm

Compoziție: vâscoză: 57 %, bumbac: 36 %, poliester texturat: 7 %

Greutate: 4.37 g/m

Lățime: 15 mm

Compoziție: Lurex: 51%, relon: 49%

Greutate: 4.87 g/m

Lățime: 15.5 mm

Compoziție: vâscoză: 50 %, bumbac: 24 %, poliester texturat: 18 %, Lurex: 7 %

Greutate: 4.36 g/m

Lățime: 17 mm

Compoziție: vâscoză: 79 %, poliester texturat: 21 %

Greutate: 7.355 g/m

Lățime: 26 mm

Compoziție: Lurex: 51 %, vâscoză: 36 %, bumbac: 13 %

Greutate: 7.355 g/m

Lățime: 26 mm

Compoziție: Lurex: 51 %, vâscoză: 36 %, bumbac: 13 %

Greutate: 5.78 g/m

Lățime: 35 mm

Compoziție: sârmă: 53 %, relon: 28 %, Lurex: 19 %

Greutate: 5.78 g/m

Lățime: 35 mm

Compoziție: sârmă: 53 %, relon: 28 %, Lurex: 19 %

Greutate: 8.2 g/m

Lățime: 35-300 mm

Compoziție: Lurex: 66 %, poliester texturat: 20 %, celofibră: 14 %

Greutate: 13.03 g/m

Lățime: 35-300 mm

Compoziție: vâscoză: 94 %, poliester texturat: 6 %

Greutate: 5.02 g/m

Lățime: 40 mm

Compoziție: relon: 45 %, sârmă: 39 %, Lurex: 16 %

Greutate: 12.52 g/m

Lățime: 49 mm

Compoziție: vâscoză: 83 %, poliester texturat: 17 %

Greutate: 16.5 g/m

Lățime: 50 mm

Compoziție: vâscoză: 93 %, poliester texturat: 7 %

Greutate: 13.163 g/m

Lățime: 55 mm

Compoziție: PNA: 95 %, vâscoză: 5 %

Greutate: 22.845 g/m

Lățime: 65 mm

Compoziție: vâscoză: 95 %, poliester texturat: 5 %

Greutate: 24.39 g/m

Lățime: 70 mm

Compoziție: vâscoză: 96 %, poliester texturat: 4 %

Greutate: 5.1 g/m

Lățime: 80 mm

Compoziție: relon: 69 %, sârmă: 17 %, Lurex: 14 %

Greutate: 32.19 g/m

Lățime: 90 mm

Compoziție: vâscoză: 97 %, poliester texturat: 3 %

Greutate: 25.51 g/m

Lățime: 130 mm

Compoziție: vâscoză: 91 %, poliester texturat: 9 %

*disponibil intre 35 mm- 300 mm

Greutate: 49.72 g/m

Lățime: 150 mm

Compoziție: vâscoză: 98 %, poliester texturat: 2 %

Greutate: 65.13 g/m

Lățime: 200 mm

Compoziție: vâscoză: 98 %, poliester texturat: 2 %, relon

Greutate: 53.48 g/m

Lățime: 200 mm

Compoziție: vâscoză: 95 %, poliester texturat: 5 %

Greutate: 69.24 g/m

Compoziție: vâscoză: 54 %, bumbac: 44 %, Lurex: 2 %