english :::..  magyar :::..  română :::..   Producător de articole de pasmanterie împletite, răsucite, croșetate. Corzi de alpinism, șireturi pentru încălțăminte, elastice, șnururi, articole decorative, dantele, benzi, franjuri, galoane, ață chirurgiclă, articole tehnice.
  Prima pagină
  Căutare
  Despre noi
  Cerere de informații
  Produse
  Contact
  Culori
  Noutăți
   
    Noutăți :::..

Consiliul de Administrație al S.C. AURA S.A. Oradea convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. AURA S.A. conform Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru data de 20 martie 2010, ora 10, la sediul societății din Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr-9-11, județul Bihor.
Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor cuprinde:
1. Raport de gestiune al Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe baza bilanțului contabil la 31.12.2009; descărcarea de gestiune a administratorilor.
2. Raportul Comisiei de cenzori privind bilanțul și contul de profit și pierderi la 31.12.2009.
3. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul 2009.
4. Aprobarea repartizării profitului existent în sold la 31.12.2009.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2010.
6. Alegerea comisiei de cenzori.

Prima pagină | Despre noi | Produse | Culori | Căutare | Cerere de informații | Contact 
powered by György Fischer